Keresés

Hasznos dokumentumok
 
Versenyek
 
Verseny kiírások
 
Versenyeredmények
 
Vezetőség
 
Nyilvántartások
 
Válogatott
 
 
2011. évi határozatok (Lovastorna szakági gyűlés 2011. január 16.)
Határozatok a lovastornában 2011.évben

Lovastorna hat. - 01/2011
A 2011. jan.16-i szakági gyűlés résztvevői és a lovastorna szakbizottság tagjai 1 fő jegyzőkönyvvezető és 2 fő jegyzőkönyv hitelesítőt egyhangúan elfogadta és jóváhagyta.
Szavazó: 6 fő, jelen van összesen 15 fő. Jelenléti ív szerint egyhangúan elfogadva és jóváhagyva.
Lovastorna hat. - 02/2011
A 2011. jan.16-i szakági gyűlés résztvevői és a lovastorna szakbizottság tagjai a szakág szakbizottsága elnökének szakmai beszámolóját 2010.évről egyhangúan elfogadta és jóváhagyta. Pénzügyi beszámoló egyeztetése a z MLSZ könyveléssel.
Lovastorna hat. - 03/2011
A 2011. jan.16-i szakági gyűlés résztvevői és a lovastorna szakbizottság tagjai a lovastorna 2011. évi tervezett hazai versenynaptárját, dátumokat, helyszíneket jóváhagyta, az egyes hazai versenyek rendező egyesületei a versenyrendezési feltételeket tudomásul vette. A helyszín év közben módosulhat.
Budapest Bajnokság véglegesítése jan.31-ig, február 26-ig kupasorozat versenyszabályzat elkészítése, Tanintézeti Bajnokság versenyszabályainak meghatározása.
Lovastorna hat. - 04/2011
A 2011. jan.16-i szakági gyűlés résztvevői és a lovastorna szakbizottság tagjai egyhangúan jóváhagyták és elfogadták a hazai versenyekre meghatározott max. kérhető nevezési +startdíjakat együttesen.
Befizetésük legkésőbb a versenyt megelőző technikai értekezletig.
Lovardában rendezett hazai lovastorna versenyen:
Egy versenyző 4000 Ft/fő nevezési díj + kategóriánkénti startdíj :1000 -1000 Ft
(egy lovastorna verseny min. nevezési díja + startdíj 5000 Ft max. nevezési díja + startdíj 7000 Ft /fő ,azaz egy kategóriában induló versenyző összesen : 5000 Ft-t, 2 kategóriában indul versenyző összesen: 6000 Ft -t,három kategóriában induló versenyző összesen 7000 Ft -t fizet )
Hazai műlovas tornatermi verseny:
Egy versenyző 3000 Ft/fő nevezési díj + kategóriánkénti startdíj : 1000 -1000 Ft
(egy műlovas verseny min. nevezési díja +startdíja 4000 Ft max. nevezési díja+startdíja 6000 Ft /fő) azaz egy kategóriában induló versenyző összesen : 4000 Ft-t, 2 kategóriában induló versenyző összesen: 5000 Ft -t,három kategóriában induló versenyző összesen 6000 Ft -t fizet )
Nemzetközi versenyek nevezési díja a versenykiírás szerinti.
Lovastorna hat. - 05/2011
A 2011. jan.16-i szakági gyűlés szakági gyűlés résztvevői és a lovastorna szakbizottság tagjai egyhangúan jóváhagyták és elfogadták a hazai versenykiírás feltételeit, a hazai versenyeken szükséges hivatalos min. 7 fő személyzet név szerinti megnevezésével.( min.3 fő hazai lovastorna bíró, 1 fő technikai felügyelet, 2 fő versenyiroda, 1 fő stúdiófelelős,hívható a hazai lovstorna versenyre a fentieken kívűl un.lóbíró max.2.fő). A lovastorna versenyen a lovastorna bírók mellett tevékenykedő un. „lóbíró” a lovastorna bírói díjazás szerint részesül a bírói tiszteletdíjban.
A hivatalos személyzet díjazását az érvényben lévő 9/2008/X.1./E.h.: MLSZ elnökségi határozat szerint kell a versenyrendezőségnek végrehajtani.
Lovastorna hat. - 06/2011
A 2011. jan.16-i szakági gyűlés résztvevői és a lovastorna szakbizottság tagjai egyhangúan jóváhagyták azt, hogy 2011.évben a lovastornában a Ló alapismereti vizsga +Rajtengedély vizsga díja valamennyi C, B, Junior, szenior regisztrált versenyző részére kötelező, díja: 2000Ft + 5000 Ft = 7000 Ft. A vizsga írásbeli és szóbeli/gyakorlati részből áll, nincs változás a követelményekben a 2010. évhez képest, a kiadott tananyag változatlanul érvényben marad. Utánpótlás részére nincs Ló alapismereti vizsga+Rajtengedély vizsga.
Lovastorna hat. - 07/2011
A 2011. jan.16-i szakági gyűlés résztvevői és a lovastorna szakbizottság tagjai egyhangúan jóváhagyták és elfogadták a versenyzői minősítés szabályait 2011.évre vonatkozóan, valamint a 2010.évi minősítési eredmények elfogadva és nyilvánosságra hozva.
Lovastorna hat. - 08/2011
A 2011. jan.16-i szakági gyűlés résztvevői és a lovastorna szakbizottság tagjai egyhangúan jóváhagyták és elfogadták a versenyzőkre vonatkozó válogatási irányelveket. A 2011. évi EB-n a legjobb összesített eredményt elért junior és szenior egyéni és csapat , valamint pas-de-deux versenyzők vehetnek részt.
A kvalifikációs feltételeket az EB-n való induláshoz a FEI adja meg.
Lovastorna hat. - 09/2011
A 2011. jan.16-i szakági gyűlés résztvevői és a lovastorna szakbizottság tagjai egyhangúan jóváhagyták és elfogadták a lovastornában a műlovas és lovardában rendezett lovastorna versenyekre vonatkozó eddig is érvényben lévő hazai és nemzetközi szabályzatokat. Az érvényes hazai szabályzat 2011-től internetre. Folyamatosan felkerül.
Lovastorna hat. - 10/2011
A 2011. jan.16-i szakági gyűlés résztvevői és a lovastorna szakbizottság tagjai egyhangúan jóváhagyták és elfogadták a hazai műlovas és lovastorna versenyeken kiírható kategóriákat az érvényes szabályzat szerint. A Tanintézeti Bajnokság versenyén kiírható kategóriák és szabály febr.27-ig elkészül, jóváhagyásra kerül és nyilvánosságra hozva. Valamennyi szabályzat folyamatosan felkerül a honlapra.
Lovastorna hat. - 11/2011
Licenszdíjak a lovastornában
C,B,junior , szenior kategóriás versenyzők 5000 Ft/2011év
Utánpótlás 2500 Ft/ 2011. év
Edzői licensz 10 000 Ft / 2011.év MLSZ határozza meg
Bírói licensz MLSZ határozza meg
nemzetközi és hazai I,oszt. 15 000 Ft/év
Hazai II.oszt. 12 000 Ft / év
Hazai III.oszt- 10 000 Ft / év
Gyakorló 5000 Ft / év
Ló licensz 8000 Ft/ 2011 év MLSZ határozza meg
Az éves licenszdíjakat 2011. első versenyéig be kell fizetni az MLSZ-be.
Lovastorna hat. - 12/2011
A 2011. jan.16-i szakági gyűlés résztvevői és a lovastorna szakbizottság tagjai egyhangúan jóváhagyták és elfogadták azt, hogy utánpótlás kategóriában 2011-től az MLSZ-ben utánpótlásként regisztrált versenyző a mindenkori egyéb versenyzői licensz 50%-t fizeti. Versenyzői könyv az utánpótlás részére még nem kötelező. Érvényes sportorvosi vizsgálat igazolása utánpótlás kategóriában indulóknak is kötelező.
Lovastorna hat. - 13/2011
A 2011. jan.16-i szakági gyűlés résztvevői és a lovastorna szakbizottság tagjai egyhangúan jóváhagyták és elfogadták azt, hogy az MLSZ Bírói Bizottságban tagként Tóthné Héczey Katalin –IJ- ,az MLSZ Edzői Bizottságban tagként Páska Ildikó szöv.kapitány képviseli a lovastorna szakágat.
Lovastorna hat. - 14/2011
A 2011. jan.16-i szakági gyűlés résztvevői és a lovastorna szakbizottság tagjai egyhangúan jóváhagyták és elfogadták azt, hogy a lovastorna szakág nem önálló jogi személyiség, valamennyi MLSZ szabályozás (SZMSZ, Alapszabályzat, Általános Szabályzat, Fegyelmi és Doppingszabályzat,…) a lovastorna szakágra is a saját szabályai mellett teljes körűen vonatkozik.
Lovastorna hat. - 15/2011
A 2011. jan.16-i szakági gyűlés résztvevői és a lovastorna szakbizottság tagjai egyhangúan tudomásul és elfogadták a 2011.évben az MLSZ által előírt bírói és edzői regisztrációs díj befizetését az első lovastorna verseny időpontjáig ahhoz, hogy a minősítésük aktivizálva legyen.

Budapest 2011.január 16.
Szakági gyűlés résztvevői és a lovastorna szakbizottsági tagok sk.
 
PARTNEREK
weboldalkészítés, webdesign, weblapkészítés © 2008 Magyar Lovas szövetség www.lovasszovetseg.hu