Keresés:

Lovastorna szakági gyűlés

Napirendi pontok:

1. Jegyzőkönyvvezető, Hitelesítők, Levezető elnök, Szavazatszámláló Bizottság

megválasztása.

2. Szakbizottság elnökének beszámolója a 2018. évi gazdasági tevékenységről.

3. Szövetségi kapitány beszámolója a 2018. évi szakmai tevékenységről.

4. Szakbizottság elnökének, szövetségi kapitánynak a 2019. évi tervei.

5. 2019-es versenynaptár elfogadása.

6. 2019-es versenyzői licencek elfogadása.

7. Vezető bírói feladatkörök meghatározása, bírói szintek elfogadása.

8. Egyéb

Szavazásra jogosultak azon tagok, melyek a szövetségi iroda nyilvántartása szerint 2018. évben

a Magyar Lovassport Szövetség felé tagdíjukat befizették és a 2018. licenc évben a lovastorna

szakág versenyrendszerében licences versenyzőjükkel részt vettek.

A Közgyűlésen a szavazásra jogosult tagot törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén

a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti.

A Magyar Lovassport Szövetség Alapszabálya VI. pont 15. & (3) a) pontja alapján „A

meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet

képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerű (teljes bizonyító erejű

magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása

érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés

regisztrációért felelős tisztségviselőjének.”

Budapest, 2018. dec.28.

Páska Ildikó

 

Lovastorna Szakági Elnök

© Magyar Lovas Szövetség | Minden jog fenntartva | Oldaltérkép | Grafika és szerkesztés: Win-Win Position Kft.
Archívum