Rendkívüli szakági ülés – 2019. március 3.

Hírek, Staff Picks

M E G H Í V Ó

Tisztelettel értesítem, hogy a Magyar Lovassport Szövetség Lovastorna Szakága
2019. március 3-án (vasárnap) 18:00 órakor tartja rendkívüli szakági gyűlését
1023 Budapest, Ürömi u. 64.-ben (Újlaki Általános Iskola tornatermében)

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, akkor a megismételt közgyűlésre azonos
napirenddel 2019. március 3-án (vasárnap) 19:00 órakor 1023 Budapest, Ürömi u. 64. Újlaki
Általános Iskola tornatermében kerül sor, mely a megjelentek számától függetlenül
határozatképes.
Napirendi pontok:
1. Jegyzőkönyvvezető, Hitelesítők, Levezető elnök, Szavazatszámláló Bizottság
megválasztása.
2. A 2018. évi szakági pénzügyi beszámoló.
3. Egyéb
Szavazásra jogosultak azon tagok, melyek a szövetségi iroda nyilvántartása szerint 2018. évben
a Magyar Lovassport Szövetség felé tagdíjukat befizették és a 2018. licenc évben a lovastorna
szakág versenyrendszerében licences versenyzőjükkel részt vettek.
A Közgyűlésen a szavazásra jogosult tagot törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén
a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti.
A Magyar Lovassport Szövetség Alapszabálya VI. pont 15. & (3) a) pontja alapján „A
meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet
képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerű (teljes bizonyító erejű
magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása
érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés
regisztrációért felelős tisztségviselőjének.”
Budapest, 2019. febr. 3.
Páska Ildikó
Lovastorna Szakági Elnök

Last modified: 2019-02-08