TEHETSÉG PROGRAM

TEHETSÉG PROGRAM 2020/2021                                        Lovastorna Szakág

A Lovastorna Szakág 2020. novemberében TEHETSÉG Programot indít.

A program célja:
• Támogatni az elhivatott, tehetséges fiatalokat.
• Lehetőséget biztosítani a fiatal lovastornászoknak, hogy könnyebben fellépjenek a magasabb kategóriákba.
• Szakmai fejlődést biztosítani a tehetségek számára, a lovassport kiemelkedő hazai edzőinek bevonásával.
A kiválasztási folyamat:
A programba 6 fő kerül kiválasztásra.
A programba való jelentkezés feltételei:
• maximum 14 éves életkor;
• a 2020-as versenyszezonban egyéniben, maximum B kategóriában való versenyzés;
• a meghatározott minősítési szint teljesítése: saját kategóriában a 2020-as versenyszezonban
hazai versenyen elért minimum 5,5 pont összesítésben;
• a felhíváshoz csatolt jelentkezési lap hiánytalanul kitöltve;
• regisztrált edző megjelölése;
• 2 db videó beküldése:
o műlovas videó: a teljes TESZT1 kötelező műlovon bemutatva
o vágta lovas videó: a TESZT1 kötelezőből, amit már vágtában is be tud mutatni a jelölt

A kitöltött jelentkezési lapokat és a videókat az alábbi linkre kell feltölteni:
https://drive.google.com/drive/folders/1cYlfezZ3nL6oC1GTdC_ioqvYMHINbx3C?usp=sharing
Jelentkezési határidő: 2020. november 22.
A beérkezett jelentkezéseket a TEHETSÉG Bizottság és a program Edzői Kara közösen értékeli, majd kiválasztja a programba bekerülő 6 főt.
A program szakmai tartalma:
A program a 2020/2021-es TEHETSÉG év során (2020. novembere és a 2021-es Országos Bajnokság között) min. 3 alkalommal TEHETSÉG edzőnapot biztosít a kiválasztott lovastornászok számára (változó helyszíneken), ezzel támogatást nyújtva egy folyamatosan ellenőrzött szakmai felkészüléshez.
A program záróvizsgával zárul.
A TEHETSÉG Programban részt vevő sportolókkal szemben támasztott elvárások és a záróvizsgára bocsátás feltételei:
1. Korosztályuknak megfelelő kategóriában való eredményes versenyzés.
2. A TEHETSÉG edzőnapokon való 100%-os részvétel.
3. A versenyző saját edzőjének részvétele az edzőnapokon, minimum 50%-os arányban.
4. Saját edzővel a TEHETSÉG edzőnapok alatt megjelölt elvek szerinti önfejlesztés.
5. A program által előírt esetleges kiegészítő foglalkozásokon való részvétel.
6. Sportemberhez méltó és a TEHETSÉG Program által képviselt erkölcsök szerinti magatartás.


A LOVASTORNA TEHETSÉG PROGRAMRÓL RÖVIDEN

A program minősítése:
Az edzőnapokon és záróvizsgán elért teljesítményük alapján azon lovastornászok, akiket a TEHETSÉG Bizottság és a program Edzői Kara kiemelkedőnek talál, NEMZETI TEHETSÉG minősítést kapnak, ezáltal
lehetőséget kapnak a következő évben is a programban való részvételre.

A szakági TEHETSÉG Bizottság:
A Lovastorna Szakbizottság által választott három fős testület: Könyves-Tóth Eszter, Török Barbara, Villányi Krisztina
A bizottság feladatai:
– meghatározni az adott évad felvételi követelményeit;
– kiválasztani és felkérni az adott évad Edzői Karát;
– folyamatos kapcsolatot tartani az Edzői Kar tagjaival;
– meghatározni az adott évad szakmai programját és egyéb kiegészítő programjait;
– figyelemmel követni az edzőnapok megrendezését, bonyolítását;
– elbírálni a méltányossági kérelmeket.
Az Edzői Kar:
Az Edzői Kart képezhetik: a szövetségi kapitány, kiemelt vagy hármas szintű edzők, fiatal lovastornászok számára példaképként állítható sportemberek.
A 2020/2021-es évadra javasolt Edzői Kar (a velük való egyeztetés még folyamatban van):
• Páska Ildikó (a Szárnyaló SE edzője, kiemelt edző, korábbi szövetségi kapitány)
• Németh Blanka (többszörös országos bajnok lovastornász, felnőtt válogatott versenyző)
• Bence Balázs (Junior Európa-bajnok, többszörös országos bajnok lovastornász, felnőtt válogatott versenyző, lovastorna edző)
Korcsoportok:
Korcsoport szerinti megosztás nincs, a programban szereplő lovastornászok maximum 14 évesek.
Egyéni elbírálásra vonatkozó kérvény lehetősége:
Edzőnapi hiányzás esetén a záróvizsgán való részvétel a TEHETSÉG Bizottsághoz beérkezett kérelem alapján, egyéni elbírálást követően kerülhet engedélyezésre. Egyéni elbírálásra akkor van lehetőség, ha a lovastornász a záróvizsgára bocsátás feltételeinek – a 100%-os részvétel kivételével – egyébként eleget tett, és a TEHETSÉG Bizottság jóváhagyásával hiányzott az előírt edzőnapok egyikéről. A TEHETSÉG Bizottság jóváhagyása egyéni elbírálás alapján történik, és írásos engedélyhez kötött. Egyéni elbírálás kérvényezésére abban az esetben van lehetőség, ha az érintett lovastornász szülője az edzőnap időpontja előtt két héttel írásban (elektronikus levél) kérvényt nyújt be, melyet a TEHETSÉG Bizottság és
az Edzői Kar közös, egybehangzó véleménye alapján jóváhagyhat, illetve elutasíthat. A szülő erről a döntésről írásban (elektronikus levélben) kap értesítést. A döntés nem fellebbezhető és végleges.
A TEHETSÉG Programból való kizárás okai:
• A szakág által meghatározott életkor betöltése (14 év).
• Az edzőnap(ok)ról való igazolatlan hiányzás.
• Záróvizsgáról való távolmaradás.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A LOVASTORNA TEHETSÉG PROGRAMRÓL
RÖVIDEN:

• Az alábbi esetek a résztvevő lovastornász TEHETSÉG Programból való azonnali kizárását vonják maguk után:
o sportemberhez nem méltó magatartás, viselkedés a TEHETSÉG Program edzőnapja vagy bármely egyéb rendezvénye alkalmával, illetve az év során bármikor;
o a TEHETSÉG Program negatív színben való feltüntetése, rosszhírének keltése;
o a képzés, a résztvevő lovastornászok, az érintett edzők, szervezők és segítőik rossz színben való feltüntetése, a velük kapcsolatos hátrányos, negatív megnyilvánulások, megjegyzések vagy hasonló tartalmú publikus posztok a szociális média bármely felületén akár a lovastornász, akár szülője részéről;
o a résztvevő lovastornászok közötti összeférhetetlenség;
o az edzőnapokon és kijelölt rendezvényeken való igazolatlan hiányzás, rossz magatartás, szándékos károkozás;
o a lovastornász és szülője a TEHETSÉG Program morális értékeivel és célkitűzéseivel nem összeegyeztető, közösségromboló magaviselete, cselekedete, amellyel a programot a külvilág felé rossz színben tüntetik fel.

A fent felsorolt és a hasonló fajsúlyú, itt fel nem sorolt problémás esetekben a kérdéses lovastornászt az adott szakág TEHETSÉG Bizottsága közös döntéssel kizárhatja a TEHETSÉG Program résztvevői közül, az edzőnapról azonnali hatállyal hazaküldheti. A kizárást követően a további edzőnapokon, illetve a
záróvizsgán nem vehet részt, a soron következő felvételi vizsgára való esetleges jelentkezése visszautasításra kerül.

Lovastorna TEHETSÉG Program_jelentkezési lap