Rendkívüli közgyűlés

Hírek

M E G H Í V Ó

Tisztelettel értesítem, hogy a Magyar Lovassport Szövetség Lovastorna Szakága

 2020. február 28. (péntek) 10.00 órától rendkívüli tisztújító szakági gyűlést tart

a Nemzeti Lovarda Tudásközpont termében

Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 7.

Amennyiben a szakági gyűlés nem határozatképes, akkor a megismételt szakági gyűlésre azonos napirenddel 2020. február 28-án (péntek) 11:00 órakor a Nemzeti Lovarda Tudásközpont termében (1087 Budapest, Kerepesi út 7.) kerül sor, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 Napirendi pontok:

  1. Jegyzőkönyvvezető, Hitelesítők, Levezető elnök, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása.
  2. Rendkívüli tisztújítás: a szakbizottság tisztségviselőinek megválasztása.

 A közgyűlés összehívására a Magyar Lovassport szövetség Elnöksége 1/2020/II.10. sz. határozata alapján kerül sor.

„A Lovastorna Szakág 5 fős Szakbizottsága – 3 tag lemondása okán – 2 főre csökkent, ami által a Szakág határozatképes vezetés nélkül maradt. Erre tekintettel, illetve hét tagegyesület indítványára az Elnökség az Alapszabály 23. § (2) bek. x.) pontja alapján jelen határozattal a szakág irányítását saját hatáskörébe vonja a rendes működés helyreállításáig. Ezzel párhuzamosan a rendes működés helyreállítása érdekében rendkívüli tisztújító szakági gyűlés összehívása iránt intézkedik. A szakági gyűlés időpontja 2020. február 28. 10.00 óra, illetve határozatképtelenség esetén 11.00 óra. Ez megelőzi a Magyar Lovassport Szövetség éves rendes közgyűlésének időpontját és megfelel az Alapszabály 21. § (2) bekezdésének. A jelöléseket a következő jelölő bizottsági tagoknál lehet megtenni: Könyves Tóth Eszter, Flanek Regina, Csipkereki Olga”

A rendkívüli szakági gyűlés elnökségi intézkedés alapján kerül összehívásra, így tárgyát, témáját csak az előzetesen meghatározott napirendi pontok képezhetik.

 

A jelöléseket az elnökségi határozatban rögzített jelölő bizottsági tagoknál lehet megtenni, a következő elérhetőségeken:

Könyves Tóth Eszter – kteszteer@gmail.com

Flanek Regina –  97regi97@gmail.com

Csipkereki Olga – csipiolgi@gmail.com

 

A jelölő bizottság tagjainál leadott jelölés mellett jelölt lehet az a személy is, aki a közgyűlésen (szakági gyűlésen) jelenlévő szavazásra jogosultak több mint 10 %-nak „igen” szavazatával a jelölő listára felkerül.

Szavazásra jogosultak azon tagok, melyek a szövetségi iroda nyilvántartása szerint 2019. és/vagy a 2020. évben a Magyar Lovassport Szövetség felé tagdíjukat befizették és a 2019. és/vagy a 2020. licenc évben a lovastorna szakág versenyrendszerében licences versenyzőjükkel részt vettek.

A Közgyűlésen a szavazásra jogosult tagot törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti. (LETÖLTHETŐ MEGHATALMAZÁS)

A Magyar Lovassport Szövetség Alapszabálya VI. pont 15. § (3) a) pontja alapján „A meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerű (teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációért felelős tisztségviselőjének.”

Budapest, 2020. február 13.

                                                                                                             Stróbl Dorottya sk.

                                                                                                                      Főtitkár

Last modified: 2020-02-18