Tisztújító szakági gyűlés

Hírek

MEGHÍVÓ

  

Tisztelettel értesítem, hogy a Magyar Lovassport Szövetség Lovastorna Szakága

2017. január 15-én (vasárnap) 9.00 órakor tartja éves szakági közgyűlését.

Helyszíne: Magyar Sport Háza, Istvánmezei út 1-3.

 

Napirendi pontok:

1. Jegyzőkönyvvezető, Hitelesítők, Levezető elnök, Szavazatszámláló bizottság megválasztása

2. Szakbizottság elnökének beszámolója a 2016. évi gazdasági tevékenységről

3. Szövetségi kapitány beszámolója a 2016. évi szakmai tevékenységről

4. Szakbizottság tisztújítása: elnök, szakbizottsági tagok

5. Szövetségi kapitány megválasztása

6. 2017-es versenynaptár elfogadása

7. 2017-es versenyzői licencek elfogadása

8. 2017-es pénzügyi terv

9. Szabályváltoztatások

10. egyéb

 

 

 Szavazásra jogosultak azon tagok, melyek a szövetségi iroda nyilvántartása szerint 2016. évben a Magyar Lovassport Szövetség felé tagdíjukat befizették és a 2016. licenc évben a lovastorna szakág versenyrendszerében versenyzőjükkel részt vettek.

 

A Közgyűlésen a szavazásra jogosult tagot törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti.

 

A Magyar Lovassport Szövetség Alapszabálya VI. pont 15. & (3) a) pontja alapján „A meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerű (teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációért felelős tisztségviselőjének.”

 

 

 

Budapest, 2016. dec.31.

 

 

Lovastorna Szakbizottság

Last modified: 2018-12-18