Lovastorna szakági gyűlés 2018

Hírek

M E G H Í V Ó

Tisztelettel értesítem, hogy a Magyar Lovassport Szövetség Lovastorna Szakága

2018. január 14-én (vasárnap) 8:30 órakor tartja éves szakági gyűlését

a Magyar Sport Háza III. emeleti termében.

Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, akkor a megismételt közgyűlésre azonos napirenddel 2018. január 14-én (vasárnap) 09:30 órakor a Magyar Sport Háza III. emeleti termében (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) kerül sor, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Napirendi pontok:

1. Jegyzőkönyvvezető, Hitelesítők, Levezető elnök, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása.

2. Szakbizottság elnökének beszámolója a 2017. évi gazdasági tevékenységről.

3. Szövetségi kapitány beszámolója a 2017. évi szakmai tevékenységről.

4. Szakbizottság elnökének, szövetségi kapitánynak 2018. évi tervei.

5. 2018-as versenynaptár elfogadása.

6. 2018-as versenyzői licencek elfogadása.

7. Egyéb

Szavazásra jogosultak azon tagok, melyek a szövetségi iroda nyilvántartása szerint 2017. évben a Magyar Lovassport Szövetség felé tagdíjukat befizették és a 2017. licenc évben a lovastorna szakág versenyrendszerében licences versenyzőjükkel részt vettek.

A Közgyűlésen a szavazásra jogosult tagot törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti.

A Magyar Lovassport Szövetség Alapszabálya VI. pont 15. & (3) a) pontja alapján „A meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerű (teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációért felelős tisztségviselőjének.”

Budapest, 2017. dec.14.

Lovastorna Szakbizottság

Last modified: 2018-12-18