Szakági gyűlés 2022

Egyéb, Hírek

MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG
Lovastorna Szakbizottsága
MEGHÍVÓ SZAKÁGI KÖZGYŰLÉSRE

A MLSZ Lovastorna Szakbizottsága értesíti a szakágban tevékenykedő sportszervezeteket, versenyzőket, edzőket, bírókat, szülőket, támogatókat, hogy a Szakbizottság Éves Közgyűlést tart. A közgyűlés minden érdeklődő számára nyitott.

Időpontja: 2022. február 13. (vasárnap) 09 óra

Helyszín: Nemzeti Lovarda 1087 Budapest Kerepesi út 7.
A Közgyűlés abban az esetben határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.
Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre azonos napirenddel 2022. február 13. (vasárnap) 10 órakor a Nemzeti Lovarda 1087 Budapest, Kerepesi út 7. helyszínen kerül sor. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a szavazásra jogosultak 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes.
Szavazásra jogosultak azon sportszervezetek képviselői, akik megfelelnek a 2004. évi I. törvény sportról szóló szabályozásainak és amelyek a Magyar Lovas Szövetség felé tagdíjukat 2021. évben befizették és a Szakág versenyén, az év során versenyzőt indítottak.
A közgyűlésen a szavazásra jogosult tagszervezetet törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti.
Meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerűen kitöltött mellékelt meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációjáért felelős tisztségviselőjének.
Napirend:
1. Jegyzőkönyvvezetők, hitelesítők, levezető elnök, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
2. A Szakbizottság 2021. évi szakmai beszámolója és annak elfogadása
3. A Szakág 2021. évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló és annak elfogadása
4. Díjátadások
5. A szakág 2022. évi versenyszabályzatának ismertetése és annak elfogadása
6. A szakág 2022. évi hazai versenynaptárának elfogadása
7. A szakág 2022. évi szakmai terve és annak elfogadása
8. A 2022. évi pénzügyi terv (költségvetés) és annak elfogadása
9. Egyebek
Budapest, 2022.01.13.


Minden érintett megjelenésére számítva, sporttársi üdvözlettel:

Rózsahegyi Róbert
elnök s.k.

Meghívó PDF formátumban

MEGHATALMAZÁS

Versenynaptár tervezet 2022

Magyar Lovastorna Szabályzat – 11. kiadás – Tervezet
Szakmai beszámoló 2021 (Elnöki beszámoló)
Szövetségi kapitányi beszámoló 2021 

Szakági elszámolás 2021

Minősítések 2021

Last modified: 2022-02-02