Szakági gyűlés 2023. január 29.

Egyéb, Hírek

MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG
Lovastorna Szakbizottsága

MEGHÍVÓ SZAKÁGI KÖZGYŰLÉSRE

A MLSZ Lovastorna Szakbizottsága értesíti a szakágban tevékenykedő sportszervezeteket, versenyzőket, edzőket, bírókat, szülőket, támogatókat, hogy a Szakbizottság Éves Közgyűlést tart. A közgyűlés minden érdeklődő számára nyitott.

Időpontja: 2023. január 29. (vasárnap) 900 óra

Helyszín: Nemzeti Lovarda (1087 Budapest, Kerepesi út 7.)


A Közgyűlés abban az esetben határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre azonos napirenddel 2023. január 29. (vasárnap) 1000 órakor a Nemzeti Lovarda (1087 Budapest, Kerepesi út 7.) helyszínen kerül sor. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a szavazásra jogosultak 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes.

Szavazásra jogosultak azon sportszervezetek képviselői, akik megfelelnek a 2004. évi I. törvény sportról szóló szabályozásainak és amelyek a Magyar Lovas Szövetség felé tagdíjukat 2022. évben befizették és a Szakág versenyén, az év során versenyzőt indítottak.

A közgyűlésen a szavazásra jogosult tagszervezetet törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti.
Meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerűen kitöltött mellékelt meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációjáért felelős tisztségviselőjének.
Napirend:
1. Jegyzőkönyvvezetők, hitelesítők, levezető elnök, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
2. A Szakbizottság 2022. évi szakmai beszámolója és annak elfogadása

3. A Szakág 2022. évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló és annak elfogadása

4. Díjátadások

5. A szakág 2023. évi versenyszabályzatának ismertetése és annak elfogadása

6. A szakág 2023. évi hazai versenynaptárának elfogadása

7. A szakág 2023. évi szakmai terve és annak elfogadása

8. A 2023. évi pénzügyi terv (költségvetés) és annak elfogadása

9. 2023. évi licence díjak (szavazás)

10. 2023. évi nevezési díjak (szavazás)

11. Amatőr egyéni kategória követelményeink változtatása (szavazás)

12. Utánpótlás csapat kategória követelményeink változtatása (szavazás)

12. Egyebek


Budapest, 2022.12.30.


Minden érintett megjelenésére számítva, sporttársi üdvözlettel:

Rózsahegyi Róbert
elnök s.k.

Meghívó PDF formátumban

MEGHATALMAZÁS

Versenynaptár tervezet 2023

Magyar Lovastorna Szabályzat – 13. kiadás – Tervezet
Szakmai beszámoló 2022 (Elnöki beszámoló)
Szövetségi kapitányi beszámoló 2022

Szakági elszámolás 2022
Pénzügyi terv 2023

Minősítések 2022

Szabálymódosítási javaslatok:
Villányi Krisztina
Bírói team

Last modified: 2023-01-17