Tisztújító Szakági ülés – 2024. február 3.

Egyéb, Hírek

MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG
Lovastorna Szakbizottsága

MEGHÍVÓ SZAKÁGI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSRE

A MLSZ Lovastorna Szakbizottsága értesíti a szakágban tevékenykedő sportszervezeteket, versenyzőket, edzőket, bírókat, szülőket, támogatókat, hogy a Szakbizottság Éves Közgyűlést tart. A közgyűlés minden érdeklődő számára nyitott.

Időpontja: 2024. február 3. (szombat) 09 óra
Helyszín: Nemzeti Lovarda 1087 Budapest Kerepesi út 7.
A Közgyűlés abban az esetben határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.
Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre azonos napirenddel 2024. február 3. (szombat) 10 órakor a Nemzeti Lovarda 1087 Budapest, Kerepesi út 7. helyszínen kerül sor. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a szavazásra jogosultak 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes.
Szavazásra jogosultak azon sportszervezetek képviselői, akik megfelelnek a 2004. évi I. törvény sportról szóló szabályozásainak és amelyek a Magyar Lovas Szövetség felé tagdíjukat 2021. évben befizették és a Szakág versenyén, az év során versenyzőt indítottak.
A közgyűlésen a szavazásra jogosult tagszervezetet törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti.
Meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerűen kitöltött mellékelt meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációjáért felelős tisztségviselőjének.
Napirend:
1. Jegyzőkönyvvezetők, hitelesítők, levezető elnök, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
2. A Szakbizottság 2023. évi szakmai beszámolója és annak elfogadása
3. A Szakág 2023. évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló és annak elfogadása
4. Díjátadások
5. A szakág 2024. évi versenyszabályzatának ismertetése és annak elfogadása
6. Döntés az SZMSZ 13. § (3) bek. j.) és h.) pontja szerint: a Lovastorna szakág elnökének és szakbizottsági tagjainak megválasztása
7. A szakág 2024. évi hazai versenynaptárának elfogadása
8. A szakág 2024. évi szakmai terve és annak elfogadása
9. A 2024. évi pénzügyi terv (költségvetés) és annak elfogadása
10. Egyebek

Meghívó 

Meghatalmazás
Szakmai beszámoló 2023
Lovastorna szakág pénzügyi elszámolás 2023

Szövetségi kapitányi beszámoló 2023 

2024. évi versenynaptár tervezet

Minősítés 2023


2024.01.16.
Minden érintett megjelenésére számítva, sporttársi üdvözlettel:

Rózsahegyi Róbert
elnök s.k.

Last modified: 2024-02-08